พิธีเปิดนิทรรศการ ASEAN Culture and Artistic Creation Seasons (Season 1) “Beautiful Xiamen and Cultural Jimei” ณ ประเทศจีน

วันที่ 15 กันยายน 2562 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม และผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ASEAN Culture and Artistic Creation Seasons (Season 1) “Beautiful Xiamen and Cultural Jimei” ณ ประเทศจีน โดยในนิทรรศการมีผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ ที่ร่วมกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม จัดแสดงอยู่ด้วย ประกอบด้วยผลงานของ ผศ.สากล สุทธิมาลย์ สาขาวิชาศิลปะไทย และ อาจารย์อภิรักษ์ เจียรพินิจนันท์ สาขาวิชาจิตรกรรม พร้อมด้วยนักศึกษาได้แก่
นางสาวสมจินตนา วิไล สาขาวิชาศิลปะไทย
นายสุริยะ สมเงิน สาขาวิชาศิลปะไทย
นางสาวญาณศิริ พุ่มขจร สาขาวิชาจิตรกรรม
นายสันดุษิต กิตตินพคุณ สาขาวิชาจิตรกรรม
นายนล ทิมขำ สาขาวิชาจิตรกรรม

>>>>คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด<<<<<