ภาพบรรยากาศพิธีเปิด นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 นิทรรศการเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 5 - 20 กรกฎาคม 2564 พิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หอศิลปวัฒนธรรม จะเปิดให้ผู้เข้าชมลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบ Online เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และปฎิบัติตามแนวทางประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
----------------------------
นิทรรศการศิลปนิพนธ์และโครงงานศิลปะ
[Art thesis exhibition 2021]
ประกอบด้วย //
สาขาวิชาจิตรกรรม
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
สาขาวิชาประติมากรรม
สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์