ภาพบรรยากาศ “ชีวิตและผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ อินสนธิ์ วงศ์สาม”

ภาพบรรยากาศ โครงการร่วมมือ 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลล้านนา และคณะวิจิตรศิลป์ มช. โดยในวันที่ 1 เมษายน 2565 นักศึกษา คณาจารย์ เข้าร่วมฟังวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ชีวิตและผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ อินสนธิ์ วงศ์สาม” ณ หอศิลป์พุทธรรม จ.ลําพูน

ชทภาพบรรยากาศทั้งหมได้ที่ >>>>คลิก<<<<