มุทิตาจิตต่อ ผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดคณะ วิจิตรศิลป์ ประจำปี 2565

มุทิตาจิตต่อ ผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดคณะ วิจิตรศิลป์ ประจำปี 2565

"จากวันแห่งการเริ่มต้น สู่วันสุดท้ายแห่งการจากลา คืนวันที่ผ่านพ้น คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ภาระกิจการงานช่วยสร้างประสานความผูกพันให้แน่นแฟ้น จากคนที่ไม่เคยรู้จัก กลับแปลเปลี่ยนเป็นคนสำคัญ ที่คอยจับมือกันสร้างสรรค์ จนมาถึงวันที่พวกเราภาคภูมิใจ แต่เมื่อกาลเวลาหมุนไป ทุกสิ่งล้วนแล้วแต่ต้องเคลื่อนตาม แต่สิ่งที่จะยังคงอยู่คือ ความทรงจำที่งดงามระหว่างเรา ชาววิจิตรศิลป์"

มุทิตาจิตต่อ ผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดคณะ วิจิตรศิลป์ ประจำปี 2565 ได้แก่
คุณไชยันตร์ โคมแก้ว
คุณไชยณรงค์ วัฒนวรากุล
คุณกัลยาณี มณีลดา
คุณดวงใจ มาลีเดช
คุณจรัญ ดอกเรือนคำ
คุณเฉลียว ปวนกาศ

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 4 อาคารปฏิบัติการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์ ขอขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการทุกๆ ท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ


ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ >>>>คลิก<<<<


 

[Teaser] ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณไชยันตร์ โคมแก้ว

คุณไชยณรงค์ วัฒนวรากุล

คุณกัลยาณี มณีลดา

คุณดวงใจ มาลีเดช

คุณจรัญ ดอกเรือนคำ

คุณเฉลียว ปวนกาศ

MV เพลงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ