รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกศรเกษรา คณบดีคณวิจิตรศิลป์ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของสาขาวิชาการออกแบบ โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกจิตรักต้นฮักด้วยภูมิปัญญาลายรดน้ำ”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกศรเกษรา คณบดีคณวิจิตรศิลป์ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของสาขาวิชาการออกแบบ โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกจิตรักต้นฮักด้วยภูมิปัญญาลายรดน้ำ” ภายใต้ “โครงการปลูกจิตรักต้นฮัก” เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

 

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองศาสตราจารย์พิศมัย อาวะกุลพาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาศิลปะไทย พร้อมด้วยอาจารย์สาขาวิชาการออกแบบ จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกจิตรักต้นฮักด้วยภูมิปัญญาลายรดน้ำ” ภายใต้ “โครงการปลูกจิตรักต้นฮัก” เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับต้นรัก ภูมิปัญญาการเจาะกรีดยางรัก ประโยชน์ของยางรักและภูมิปัญญาด้านเครื่องเขิน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร โดยในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกศรเกษรา คณบดีคณวิจิตรศิลป์ ได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมและพบปะกับคุณครู และนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

18 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน