รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

#รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท

#Admission2020

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
M.F.A. (Visual Arts)
Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University
สมัครออนไลน์
ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ — 18 เมษายน 2563
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
#รายละเอียดการรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา — รอบที่ 2
สาขาทัศนศิลป์ (แผน ก1) >> https://qrgo.page.link/a3LHH
สาขาทัศนศิลป์ (แผน ก2) >> https://qrgo.page.link/obHB4
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 053-944821 ( จันทร์ – ศุกร์ / เวลา 8.30 – 16.30 น.)
โทรสาร 053-944836
#MFAVisualArtsCMU
#GradCMU #บัณฑิตวิทยาลัย
#วิจิตรศิลป์มช