รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
M.F.A. (Visual Arts)
Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University

การสมัคร
สามารถสมัครผ่านทางอีเมล์ visualarts.cmu@gmail.com
ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน — 27 ธันวาคม 2563
หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มช.
ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน — 25 ธันวาคม 2563
.
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
>> https://qrgo.page.link/vhEKP
.
#รายละเอียดการรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา — รอบที่ 1
สาขาทัศนศิลป์ (แผน ก1) >> https://qrgo.page.link/RbcMk
สาขาทัศนศิลป์ (แผน ก2) >> https://qrgo.page.link/ea7TH
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณณิชกานต์ สุนันทา
โทร. 053-944821 ( จันทร์ – ศุกร์ / เวลา 8.30 – 16.30 น.)
หรือ http://www.finearts.cmu.ac.th/visualart-master