รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564 (รอบพิเศษ) หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564 (รอบพิเศษ)

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
M.F.A. (Visual Arts)
Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University
การสมัคร
สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
>> https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/
ระหว่างวันที่ 10 – 31 พฤษภาคม 2564
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณณิชกานต์ สุนันทา
โทร. 053-944821 ( จันทร์ – ศุกร์ / เวลา 08.30 – 16.30 น.)
อีเมล์ visualarts.cmu@gmail.com
หรือ https://bit.ly/3kextp3