รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ M.F.A. (Visual Arts)

#รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท
#Admission2020

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
M.F.A. (Visual Arts)
Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University

สมัครออนไลน์
ระหว่างวันศุกร์ 1 พฤศจิกายน — ศุกร์ 27 ธันวาคม 2562

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
>> https://qrgo.page.link/vhEKP

#รายละเอียดการรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา — รอบที่ 1
สาขาทัศนศิลป์ (แผน ก1) >> https://qrgo.page.link/6CnuQ
สาขาทัศนศิลป์ (แผน ก2) >> https://qrgo.page.link/oeWXa

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 053-944821 ( จันทร์ – ศุกร์ / เวลา 8.30 – 16.30 น.)
โทรสาร 053-944836
http://www.finearts.cmu.ac.th/visualart-master/

#MFAVisualArtsCMU
#GradCMU #บัณฑิตวิทยาลัย
#วิจิตรศิลป์มช