รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม เทอม 2/2564 ตั้งแต่วันนี้ – 10 ตุลาคม 2564

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม เทอม 2/2564
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 ตุลาคม 2564

รับสมัครในระบบออนไลน์เท่านั้น
http://admission.grad.cmu.ac.th
.
หลักสูตรที่เปิดรับ
1. ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม ภาคพิเศษ (แบบ 2 และ แบบ 3)
.
กำหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์
ในวันที่ 16 ตุลาคม 2564
(สามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ระบบรับสมัครด้านล่างค่ะ)
http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php?p=103กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม เทอม 2/2564
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 ตุลาคม 2564
.,
รับสมัครในระบบออนไลน์เท่านั้น
http://admission.grad.cmu.ac.th
.
หลักสูตรที่เปิดรับ
1. ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม ภาคพิเศษ (แบบ 2 และ แบบ 3)
.
กำหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์
ในวันที่ 16 ตุลาคม 2564
(สามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ระบบรับสมัครด้านล่างค่ะ)
http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php?p=103