ประกาศรอบสาม – ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ EP220008_page-0001