ประกาศรับสมัคร-EP220013-ครั้งที่-10-ปรับลดคุณสมบัติ-ส่งภาษาอังกฤษภายใน-1-ปี_002