รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงใหญ่ งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562

เวลา 19.00 น. วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เคลื่อนขบวนรถกระทง ที่สร้างสรรค์โดย ทีมงานคณะวิจิตรศิลป์ และภาคส่วนอื่นๆ เข้าร่วมการประกวดกระทงใหญ่ งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ซึ่งอยู่ในลำดับขบวนที่ 10 โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมขบวน เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเคลื่อนขบวนตามถนนท่าแพผ่านพุทธสถาน แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนไปรษณีย์ ผ่านโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ และสิ้นสุดขบวนที่ด้านหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ และในปีนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้คว้ารางวัล ชนะเลิศ การประกวดกระทงใหญ่ งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยมี อาจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ พร้อมด้วยคณาจารย์ที่ร่วมสร้างสรรค์รถกระทง เข้าเป็นตัวแทนในการรับรางวัล ณ บริเวณจุดให้คะแนน สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

 

แนวคิดในการออกแบบรถกระทง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                  เนื่องในปีแห่งการเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี อันเป็นปีมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย ประกอบกับวาระอันเป็นมงคลสมัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในภูมิภาค มีช้างชูคบเพลิงเป็นตราสัญลักษณ์ และเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ จึงได้อัญเชิญพญาช้างเอราวัณที่มีพละกำลังมากที่สุดในหมู่ช้างทั้ง 3 เชือก ของพระอินทร์ กำหนดให้เป็นประธานของรถกระทง ซึ่งมีตราราชลัญจกรในหลวงรัชกาลที่ 10 ประทับอยู่บนหลังช้างเอราวัณ ตามคติความเชื่อเทวราชาของคนไทย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทพ เชื่อว่าพระมหากษัตริย์เป็นอวตารหนึ่งของพระนารายณ์ มาประดิษฐานหน้ารถกระทง ด้านข้างของรถประกอบด้วย พญานาคทั้ง 4 ตระกูล ดูและปกปักรักษาเชิงเขาพระสุเมรุ และมีหม้อบูรณฆฏะ ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ อันมีกระต่ายเป็นสื่อหมายถึงพระจันทร์ นกยูงหมายถึงพระอาทิตย์ ด้านหลังของตัวรถมีเครื่องสัตตภัณฑ์ สัญลักษณ์แห่งการจำลองเขาพระสุเมรุ ตามคติความเชื่อเรื่องศูนย์กลางแห่งจักรวาลและการกำเนิดโลก

 

เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดมิติใหม่แห่งการสร้างสรรค์ ตามแนวคิดยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงจินตนาการสร้างสรรค์รถกระทงขึ้นจากวัสดุใช้แล้ว เช่น การประดับปราสาทล้านนาเรือนยอด ด้วยแผ่นซีดี และกระจกหน้าจอคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว เกล็ดพญานาคเรียงร้อยจากวัสดุขวดพลาสติก และวัสดุเหลือใช้ เพื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์ ประหยัดพลังงาน ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นแนวคิดวิจัยเชิงรุกตามยุทธศาสตร์ของประเทศ นอกจากนั้น ยังถือเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาช่างสล่าล้านนา โดยประยุกต์ใช้เทคนิคโบราณ ตัดลาย ฉลุกระดาษ สานตอก ประดับกระจก นำมาเรียงร้อยเรื่องราว จินตนาการ สร้างสรรค์เกิดเป็นลวดลาย ดอกดวง บุปผา มาลา ดอกสร้อย ประกอบขึ้นเป็นประกอบขึ้นเป็นรถ “ทศมินทร์ราชันขวัญหล้าใต้ร่มพระบารมี” ให้สมกับคำว่า “เชียงใหม่ นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม”

 

ขอขอบคุณรูปภาพ จากคณาจารย์และทีมงานรถกระทง มช.