วจศ. มช. จัดปฐมนิเทศนักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2563 ในรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการกล่าวต้อนรับ แนะแนวทางการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงถามตอบปัญหา รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโปรแกรมซูม 😃