วจศ. มช. มอบเสบียงและเงินช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทีมดับไฟป่า ตำบลแม่เหียะ

ช่วงเย็น วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คณบดี รองศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง และคณาจารย์ ได้นำงบช่วยซื้อน้ำมันและอุปกรณ์ดับไฟป่า จำนวน 8,000 บ. พร้อมทั้งเสบียงสนับสนุน มอบให้กับทีมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ที่กำลังลุกลาม ณ บริเวณดอย ตำบลแม่เหียะ
cr. ขอขอบคุณภาพจากคณบดี และคณาจารย์ทุกท่านครับ/ค่ะ