วิชาทฤษฎีและการประพันธ์ดนตรี (Music Theory and Composition) รหัส 103351 (Free Elective)

ประชาสัมพันธ์ วิชาทฤษฎีและการประพันธ์ดนตรี (Music Theory and Composition) รหัส 103351 (Free Elective)
เปิดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลงเรียนได้ เทอม 1/2565 มีการเรียนการสอนทุกวันพุธ เวลา 13:00-16:30 น. ณ ห้อง FB1303 ณ อาคารสำนักงาน คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
"ทฤษฎีการประพันธ์ดนตรี เป็นวิชาที่ให้นักศึกษารู้จักแนวคิดในการประพันธ์ดนตรี เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการประพันธ์ ในการเรียนจะมีการสอนการแต่งทำนอง เนื้อร้อง และเรียนรู้การใช้คอร์ดสำหรับเพลงสมัยนิยม มีการเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงในวงการเพลงหลากหลายสไตล์มาแนะนำแนวคิด รูปแบบการแต่งทำนองเนื้อร้อง เทคโนโลยีที่ใช้เสริมในการประพันธ์ ตลอดจนการทำผลงานเพลง"
...
นักศึกษาที่สนใจสามารถลงเรียนได้ เหมาะสำหรับผู้มีใจรักในเสียงดนตรี และอยากมีผลงานเพลงเป็นของตัวเอง
...
ตัวอย่าง ผลงานประพันธ์เพลงของรุ่นพี่ศิลปะการแสดง ที่ได้เรียนวิชานี้ปี 2564
ยังคงเหงา (หมูแดง)
ดาวของเธอ (แพร)
เพราะเพลงนี้ (อั้ม)
ยิ้มหน่อย : โฉมศรี