ศูนย์ศิลปะบ้านตึก | นิทรรศการ Lost in translation

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 มีพิธีเปิดนิทรรศการ Lost in translation : เวลาที่เปลี่ยนแปลง ธรรมชาติที่เปลี่ยนไปในดินแดนล้านนา โดย อาจารย์ ดร.ศิรประภา จ่าปะคัง สาขาวิชาจิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2563
เวลา 10.00 – 18.00 น.