ศูนย์ศิลปะบ้านตึก | Painting 32

เวลา 18.00 น. วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 มีพิธีเปิดงานแสดงศิลปกรรม
ของกลุ่มนักศึกษาเก่า คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่น 32 โดย อ.พิชัย นิรันต์ (ศิลปินแห่งชาติ) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผลงานจัดแสดงถึงสิ้นเดือนนี้ครับ ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด