สป.อว. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

สป.อว. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

เพื่อให้มีนักวิจัยได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก/เทียบเท่า มาแล้วไม่เกิน 5 ปี
งบประมาณโครงการละไม่เกิน 600,000 บาท (สำหรับวิจัย 2 ปี) และไม่เกิน 300,000 บาท (สำหรับวิจัย 1 ปี)

ผู้ประสงค์สมัครขอรับทุนฯ โปรดดำเนินการดังนี้

ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th) ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2565 (ก่อน 16.00 น.)
จัดส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 ชุด ผ่านภาควิชา มายังงานบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันพุธที่ 23 ก.พ. 2565 (ก่อน 16.30 น.) เพื่อดำเนินการในส่วนต่อไปค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11521

———————
งานบริหารงานวิจัยฯ
โทร 0-539-44829
#ทุนวิจัย