สรุปโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา onsite ที่เปิดรับสมัครในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564

สรุปโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา onsite ที่เปิดรับสมัครในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564

อ่านรายละเอียดที่ https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE/

Update วันที่ 27 ตุลาคม 2564

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Exchange) เทอม Spring 2022
*ได้รับการยกเว้นค่าเทอม แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง

ที่

มหาวิทยาลัย – ชื่อโครงการ

ประเทศ

วันสุดท้ายของการส่งเอกสาร

1

Universiti Malaya

มาเลเซีย

15 ตุลาคม 2564

2

Sophia University

ญี่ปุ่น

21 ตุลาคม 2564

3

Tokyo University of Foreign Studies

ญี่ปุ่น

22 ตุลาคม 2564

4

University of Tsukuba

ญี่ปุ่น

26 ตุลาคม 2564

5

University of Fukui

ญี่ปุ่น

26 ตุลาคม 2564

6

Yamagata University

ญี่ปุ่น

28 ตุลาคม 2564

7

Chungbuk National University

เกาหลีใต้

29 ตุลาคม 2564

8

Saga University

ญี่ปุ่น

29 ตุลาคม 2564

9

National Taiwan Normal University

ไต้หวัน

1 พฤศจิกายน 2564

10

University of Indonesia

อินโดนีเซีย

1 พฤศจิกายน 2564

11

National Dong Hwa University

ไต้หวัน

5 พฤศจิกายน 2564

12

Hirosaki University

ญี่ปุ่น

5 พฤศจิกายน 2564

13

National Sun Yat-Sen University

ไต้หวัน

12 พฤศจิกายน 2564

14

Oita University

ญี่ปุ่น

12 พฤศจิกายน 2564

โครงการศึกษาระยะสั้น (Short Program, Summer-winter)
*นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ที่

มหาวิทยาลัย – ชื่อโครงการ

ประเทศ

วันสุดท้ายของการส่งเอกสาร

1

Winter School for Cultural Historical Studies 2022

ออสเตรีย

30 พฤศจิกายน 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารสมัคร

พี่วิ หน่วยวิเทศฯ คณะวิจิตรศิลป์

  1. Walk-in ชั้น 2 สำนักงานคณะฯ เวลา 8.30 – 16.30 น.

  2. inbox Facebook: https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE

  3. email: info@finearts.cmu.ac.th

  4. โทร. 053944829 เวลา 8.30 – 16.30 น.