หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคมถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

เอกสารดาวน์โหลด: รายละเอียดโครงการ-ศิลปะเด็กภาคฤดูร้อน-2566