หอศิลป์ มช. | นิทรรศการสาขาวิชาจิตรกรรม Reunion exhibition, “So…”

 

เวลา 18.00 น. วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และแสดงผลงานของคณาจารย์ (กับอดีต คณาจารย์ รับเชิญต่งประเทศ)ในชื่อนิทรรศการ Reunion exhibition, “So…” ของสาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ นิทรรศการจัดระหว่างวันที่ 3-8 กันยายน 2562 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่