หอศิลป์ฯ มช. | Time Mind Art Thesis Exhibition 2020

เวลา 18.00 น. มีพิธีเปิดนิทรรศการ Time Mind Art Thesis Exhibition 2020 ซึ่งเป็นนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษา ป. โทสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มช. นิทรรศการจัดแสดงถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่