ห้องแสดงงานคณะฯ | นิทรรศการ 2020 Thailand – Los Angeles

เวลา 17.00 น. วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 มีพิธีเปิด นิทรรศการศิลปะ 2020 Thailand – Los Angeles International Workshop and Art Exchange เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณาจารย์สาขาศิลปะภาพพิมพ์ในนามของศิลปินไทย รวมกับ ศิลปินนานาชาติ 5 สัญชาติในนามของ Sola Gallery ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้องแสดงงานคณะฯ