อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รงคกร อนันตศานต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งหมด 30 คน ในโอกาสเยี่ยมเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ >>>คลิก<<<