เชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายส่งผลงานศิลปะเข้าร่วม “โครงการประมูลศิลป์ ปี 2564” หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายส่งผลงานศิลปะเข้าร่วม “โครงการประมูลศิลป์ ปี 2564” หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่งผลงานได้ที่ลิ้ง :https://forms.gle/fTxpdLTSq4h7VRTc8