เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์)

🌟นำความสามารถของท่าน มาผนวกความรู้ของเรากันค่ะ🌟
🌼โดยเพิ่มพูนความรู้ ความคิด ต้องการเข้าใจวิถีชีวิต SDGs การทำ Creative Cities ดูแลพุทธศิลป์ ศาสนสถาน การทำ Global Network การคิดต้นทุนเพื่อการจัดการ การท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชน ย่าน เมืองของท่าน การจัดการโรงละคร งานทัศนศิลป์ ฯลฯ…
🚨🚨 เปิดรับสมัครแล้วค่ะ🚨🚨เทอม 2/2563 ถึง 9 ต.ค. 2563
ป.โท สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์)
😇ในความร่วมมือของคณาจารย์ผู้มีผลงานโดดเด่นจากคณะวิจิตรศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ทั้งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิลปากร และมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมถึงทีมทำงานเพื่อเมืองที่หลากหลาย
🔅หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
🔅เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 9 ตุลาคม 2563 นี้เท่านั้น
สมัครเรียนได้ที่: https://www.grad.cmu.ac.th/main.php?p=83
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
📞☎️: 053 944 849 หรือ 0616151695
หรือ 📨📧: artandculture2009@gmail.com
#การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม #ArtandCultureManagement #FineArts #คณะวิจิตรศิลป์ #CMU #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่