เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์)

?นำความสามารถของท่าน มาผนวกความรู้ของเรากันค่ะ?
?โดยเพิ่มพูนความรู้ ความคิด ต้องการเข้าใจวิถีชีวิต SDGs การทำ Creative Cities ดูแลพุทธศิลป์ ศาสนสถาน การทำ Global Network การคิดต้นทุนเพื่อการจัดการ การท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชน ย่าน เมืองของท่าน การจัดการโรงละคร งานทัศนศิลป์ ฯลฯ…
?? เปิดรับสมัครแล้วค่ะ??เทอม 2/2563 ถึง 9 ต.ค. 2563
ป.โท สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์)
?ในความร่วมมือของคณาจารย์ผู้มีผลงานโดดเด่นจากคณะวิจิตรศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ทั้งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิลปากร และมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมถึงทีมทำงานเพื่อเมืองที่หลากหลาย
?หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
?เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 9 ตุลาคม 2563 นี้เท่านั้น
สมัครเรียนได้ที่: https://www.grad.cmu.ac.th/main.php?p=83
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
?☎️: 053 944 849 หรือ 0616151695
หรือ ??: artandculture2009@gmail.com
#การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม #ArtandCultureManagement #FineArts #คณะวิจิตรศิลป์ #CMU #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่