“เส้นสาย เริงระบำ” มุฑิตาจิต การเสวนาและงานนิทรรศการ อ.เทพศิริ สุขโสภา ศิลปินแห่งชาติฯ

เวลา 16.30 น. ของวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 วจศ. มช. จัดงานมุฑิตาจิต การเสวนาและงานนิทรรศการ “เส้นสาย เริงระบำ” โดย อ.เทพศิริ สุขโสภา ศิลปินแห่งชาติ (สาขาวรรณศิลป์) พ.ศ. 2560 ณ โถงหน้าคณะวิจิตรศิลป์

_F0A3730 _F0A3770 _F0A3780 _F0A3726