โครงการทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปี 2567

โครงการทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566 - 2567) ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม Nimman 2 ชั้น 5 อาคาร One Nimman โรงแรม @Nimman Convention Centreภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/SO9Sl