โครงการประกวดศิลปะและการออกแบบ Art​ and​ Design​ Contest:​ Lanna​ Contemporary​ 2020

วันที่ 4 – 11 กันยายน 2563 คณะวิจิตรศิลป์ จัดโครงการโครงการประกวดศิลปะและการออกแบบ Art​ and​ Design​ Contest:​ Lanna​ Contemporary​ 2020 โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั่วประเทศ มาร่วมทำการแข่งขันกัน ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

04-09-2563 โครงการ Art and Design (วันที่1)

05-09-2563 โครงการ Art and Design (วันที่2)

05-09-2563 โครงการ Art and Design (วันที่3)

07-09-2563 โครงการ Art and Design (วันที่4)

07-09-2563 โครงการ Art and Design (วันที่5-6)

07-09-2563 โครงการ Art and Design (วันสุดท้าย)