โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11 – ออกแบบและตัดเย็บให้กับสาธารณรัฐเกาหลี

โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีการจัดต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเชิญชวนดีไซน์เนอร์นานาชาติเข้าร่วมโครงการได้ จึงได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา รวมถึงสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการเพื่อออกแบบและตัดเย็บชุดประจำชาติของประเทศต่างๆ ให้แก่สถานทูตหรือสถานกงสุลที่เข้าร่วมโครงการ

 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงาน และภาพบรรยากาศภายในงาน ทูตานุทูต กงสุลกิตติมศักดิ์ รวม 100 ประเทศร่วมด้วยนิสิต นักศึกษา รวมถึงสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอทั่วประเทศ จำนวน 73 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยจำนวน 20 แห่ง วิทยาลัยการอาชีวศึกษาจำนวน 40 แห่ง และสถาบันออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอภาคเอกชนจำนวน 13 แห่ง รวมอาจารย์จำนวน 231 คน และนักศึกษาจำนวน 318 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีการออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมให้กับคณะทูตานุทูตและนางแบบ นายแบบกิตติมศักดิ์ ใช้ผ้าไหมไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ทั้งหมดและมีตัวแทนนักศึกษาเดินแบบแทนทูตานุทูตประจำสาธารณรัฐเกาหลี ด้วยชุดผ้าไหมที่ออกแบบและตัดเย็บโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายแบบ นางแบบกิตติมศักดิ์ ตัวแทนสาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่
1. Mr.Cho Jae il (คุณโจ แจ อิล) ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ประจำประเทศไทย
2. Dr. Young Seok Choi (ดร. ยอง ซอก ชเว)หรือ โค้ชเช หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย Flight Lieutenant
3. Panipak Wongpattanakit (เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ) หรือ น้องเทนนิส เป็นนักเทควันโดหญิงทีมชาติไทย (ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ เนื่องจากติดภารกิจ)

 

ในการนี้คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยส่งนักศึกษาจากสาขาวิชาการออกแบบ จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการ ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบจากคณาจารย์ในสาขาวิชาการออกแบบจำนวน 2 ท่าน คือ
1. รองศาสตราจารย์พิศมัย อาวะกุลพาณิชย์
2. อาจารย์ชวรจน์ ชะวะนะเวช
โดยแบ่งเป็น 2 ทีมเพื่อออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายให้ประเทศต่างๆ ได้แก่ ทีมที่ 2 ออกแบบและตัดเย็บให้กับสาธารณรัฐเกาหลี
1. นายธนวัต อางิ
2. นายจิรวัฒน์ มีแก้ว
3. นายพิสิทธิ์ อินต๊ะสม
4. นายภูมินทร์ ดนัยดุริยะ
5. นางสาววีรยา อิ่นแก้วปวงคำ

 

หรับรายละเอียดของโครงการฯ และข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ใน
1.Website : www.celebrationofsilk.com
2. FaceBook : Celebration Of Silk
3. You Tube : Celebration of Silk Channel
4. www.facebook.com/LiveNBT2HD/videos/5294451240614585