โครงการสัมมนาแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา KM1

ภาพบรรยากาศการจัดโครงการสัมมนาแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา (KM1) จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ ได้นำเสนอแผนการจัดกิจกรรมประจำปี 2564 ให้แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ >>>>คลิก<<<<