โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างพลังสู่สังคม ครั้งที่ 10

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างพลังสู่สังคม ครั้งที่ 10 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ มุมมอง แนวคิด และการอยู่ร่วมกันในสังคม การมีน้ำใจเอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การให้โอกาศ รวมพลังเพื่อสร้างสังคมให้ดีงาม ภายในงานได้มีกิจกรรมการจำลองฐาน เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ฝึกการฝึกช่วยเหลือผู้อื่นอย่างถูกวิธี รวมทั้งการช่วยเหลือผู้พิการ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่