โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น (TUFS Fall Entry 2021)

รายละเอียด
Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Fall Entry 2021 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี กำหนดจัดขึ้นระหว่างตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาได้ 2 คน ต่อปี

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
2. ไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตร
3. มีทักษะภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับ JPLT N1-N2
4. มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับเทียบเท่า TOEFL (PBT530/CBT197/iBT71), IELTS (6.0) Cambridge CAE (Grade C), Cambridge CPE (Grade C)
5. นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องได้รับวัคซีนหัดก่อนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Application form
2. Study Plan
3. Certificate of Health
4. Application for Certificate of Eligibility
5. Essay for the JASSO Scholarship
6. Latest official academic record
7. A copy of Passport
8. Official documents to show sufficient funds for studying in Japan
9. 3 extra photographs (Write your name and nationality on the back side)
10. ISEPTUFS CHECKLIST

 

คณะวิจิตรศิลป์ สามารถเสนอชื่อนักศึกษาถึง มช. ได้ 1 คน
นักศึกษายื่นเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์
ภายในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

 

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่:

http://www.tufs.ac.jp/english/admission/non-degree/exchange/application.html

กรอกเอกสารแบบฟอร์มการสมัครทางระบบออนไลน์ form:

https://business.form-mailer.jp/fms/495804e5136278

Password ของ application : โปรดสอบถามที่หน่วยวิเทศฯ โทร. 053944829 หรือ inbox ถามที่ https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE

 

หมายเหตุ – เนื่องจากยังคงมีการระบาดของโรค COVID – 19 การเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในภายหลัง ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดและข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ

 

*โปรดนัดหมายก่อนเดินทางมาส่งเอกสารที่สำนักงาน

 

** ปรึกษาข้อมูล / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ช่องทางต่อไปนี้

  1. Inbox Facebook: https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE
  2. Email: info@finearts.cmu.ac.th
  3. โทร. 053944829

 

ประชาสัมพันธ์โดย

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะวิจิตรศิลป์