โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Gunma University ประเทศญี่ปุ่น Fall 2021

รายละเอียด

โครงการแลกเปลี่ยน Gunma University Fall Semester Exchange Program

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

กำหนดจัดขึ้นระหว่างตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาได้ 4 คนต่อ 1 ปีการศึกษา

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

 1.         1. Application Form
 2.         2. Study Plan
 3.         3. Certificate of Enrollment (ใบรับรองการเป็นนักศึกษา – ขอที่สำนักทะเบียน)
 4.         4. Official Transcript (ใบเกรด – ขอที่สำนักทะเบียน)
 5.         5. Recommendation Letter
 6.         6. สำเนา JPLT ระดับ N1-N2
 7.         7. Proof of Financial Support
 8.         8. Application of Certificate of Eligibility
 9.         9. Passport Size Photo

 

คณะมีสิทธิเสนอชื่อนักศึกษาถึง มช. ได้ 1 คน

นักศึกษายื่นเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์
ภายในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่

https://www.guic.gunma-u.ac.jp/admission/exchange

 

หมายเหตุ – เนื่องจากยังคงมีการระบาดของโรค COVID – 19 การเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในภายหลัง ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดและข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ

 

*โปรดนัดหมายก่อนเดินทางมาส่งเอกสารที่สำนักงาน

** ปรึกษาข้อมูล / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ช่องทางต่อไปนี้

 1. Inbox Facebook: https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE
  2. Email: info@finearts.cmu.ac.th
  3. โทร. 053944829

 

ประชาสัมพันธ์โดย

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะวิจิตรศิลป์