โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Ochanomizu University Exchange Program Fall Semester 2021

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Ochanomizu University Exchange Program Fall Semester 2021

โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา กำหนดจัดขึ้นระหว่างตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาได้ 1 คนต่อ   1 ภาคการศึกษา

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

  1. Application for Exchange Students (Form 1)
  2. Recommendation Letter (Form 2)
  3. Study/research plan (Form 3)
  4. Photocopy of Passport (ID page)
  5. Academic transcript ฉบับภาษาอังกฤษ ขอได้ที่ สำนักทะเบียนฯ
  6. Photo (40mm?30mm, background less, clear and taken from the font)
  7. Application Guidelines

เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

นักศึกษาจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง

สำหรับทุน JASSO อยู่ภายใต้การพิจารณาของ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพที่จะยื่นเอกสารของนักศึกษาเพื่อขอรับทุน จึงไม่สามารถการันตีได้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับทุน JASSO หรือไม่

 

นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ที่สนใจ โปรดดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่ลิ้งค์
และส่งมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2564

 

เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID – 19 อาจมีการประกาศยกเลิก หรือ เปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม

รวมถึงมีเงื่อนไขในการเดินทางเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากในสถานการณ์ปกติ นักศึกษาที่สนใจควรคำนึงความถึงความปลอดภัย ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ

 

** ปรึกษาข้อมูล / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ช่องทางต่อไปนี้

  1. Inbox Facebook: https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE
  2. Email: info@finearts.cmu.ac.th
  3. โทร. 053944829

ประชาสัมพันธ์โดย

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะวิจิตรศิลป์