โครงการ ศิลป์สร้างสื่อสัญจร โดย ม. ศิลปากร ร่วมกับ คณะวิจิตรศิลป์ มช.

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ ศิลป์สร้างสื่อสัญจร ครั้งที่ 1 โดยเป็นการเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อ ให้ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และจัดกิจกรรม workshop ให้ผู้คนที่มาร่วมงาน แสดงถึงแนวคิดของตนเองสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานศิลปะ รวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการผลศิลปะงานของคณาจารย์ภายในงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่