โครงการ Printmaking Art Workshop 2023

โครงการ Printmaking Art Workshop 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 26 เมษายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่