ใกล้เปิดเทอมแล้ว ชาว มช. รู้หรือยังว่าต้องปรับตัวอย่างไรในยุค New Normal?

 

ใกล้เปิดเทอมแล้ว ชาว มช. รู้หรือยังว่าต้องปรับตัวอย่างไรในยุค New Normal?
นอกจากการรักษาระยะห่าง การล้างมือรักษาความสะอาด และการสวมหน้ากากอนามัยแล้ว มีอีกหนึ่งอย่างที่พวกเราต้องทำเป็นประจำ นั่นคือการประเมินสุขภาพรายวันด้วยตนเอง ผ่านระบบ ‘Daily Health Passport’ ในแอปพลิเคชัน CMU Mobile ระบบที่จะช่วยให้เราทราบถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพของตนเอง โหลดแอปพลิเคชัน CMU Mobile ได้ที่
Android : https://cmu.to/AndroidCMUMobile
iOS : https://cmu.to/IosCMUMobile
**ปรับตัวอย่างไรในยุค New Normal?
#CMULIFESTYLE #NewNormal #COVID19 #CMUMobile #มชทูเดย์ #CMUTODAY

ขั้นตอนที่ 1 – ลงชื่อเข้าใช้แอปพลิเคชัน CMU Mobile ด้วย CMU IT Account ของตนเอง (@cmu.ac.th)

ขั้นตอนที่ 2 – กดใช้ฟังก์ชัน CMU Health Passport บริเวณมุมขวาบน

ขั้นตอนที่ 3 – สำหรับการประเมินสุขภาพครั้งแรกในแต่ละวัน ให้กดปุ่ม Health Check เพื่อเริ่มประเมินสุขภาพ

ขั้นตอนที่ 4 – เมื่อปรากฏตัวเลือก ให้เลือกกดปุ่มตามลักษณะอาการของตนเอง ว่า 1. รู้สึกสบายดี ไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ หรือ 2. รู้สึกไม่สบาย มีอาการคล้ายจะเป็นไข้หวัด

ขั้นตอนที่ 4.1 – หากไม่มีอาการป่วยใด ๆ ระบบจะทำการประมวลผล แล้วส่งข้อความแจ้งกลับว่าประเมินสำเร็จ
ขั้นตอนที่ 4.2 – หากรู้สึกไม่สบาย มีอาการไข้หวัด ระบบจะให้เลือกอาการที่เรารู้สึก ซึ่งสามารถเลือกได้หลายอาการ เมื่อเลือกแล้วจึงกด ‘ประเมิน’

ขั้นตอนที่ 5 – หลังจากประเมินอาการ และระบบส่งข้อความแจ้งกลับว่าประเมินสำเร็จแล้ว ให้กดปุ่ม ‘View’

ขั้นตอนที่ 6 – หลังจากกดปุ่ม View แล้ว จะปรากฎ QR Code ที่แบ่งสีตามลักษณะอาการของเรา ดังนี้

สีเขียว – สุขภาพแข็งแรงเป็นปกติดี
สีเหลือง – มีอาการที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ
สีแดง – มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ ควรพบแพทย์
*** หมายเหตุ: QR Code นี้ มีอายุไม่เกิน 1 วัน นักศึกษาจำเป็นต้องประเมินสุขภาพใหม่ทุกวัน

ขั้นตอนที่ 7 – ในกรณีที่มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้ตรวจวัดอุณหภูมิจากเครื่อง แล้วแสดง QR Code ให้เครื่องอ่าน

ขั้นตอนที่ 8 – หลังจากแสดง QR Code ให้เครื่องอ่านแล้ว จะปรากฏตัวเลขอุณหภูมิร่างกายของเราบน Daily Health Passport ของเรา

ขั้นตอนที่ 9 – อาจารย์ผู้สอนจะสร้าง QR Code แสดงบนจอ ก่อนเริ่มการเรียนการสอนทุกครั้ง

ขั้นตอนที่ 10 – นักศึกษาทุกคนต้องสแกน QR Code ที่ปรากฏบนจอ เพื่อลงชื่อเข้าเรียน