คณะผู้บริหารโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมคณะวิจิตรศิลป์