คณะวิจิตรศิลป์วาดกำแพงโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ดอกบัวผลิบานบนกำแพง