คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac รอบที่ 1