คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2