นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ การใช้งานร่วมสมัยของภูเขาและทะเลแบบคลาสสิกโดย ZiYAO GE