มอบวารสารให้กับห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification) ประจำประเทศไทย