KM1/2563 สัมมนาเตรียมความพร้อม สำหรับกิจกรรมการต้อนรับนศ.ใหม่ ปี2563

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ KM1/2563 เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน เสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระหว่างสโมสรนักศึกษา และคณาจารย์ ณ ห้องประชุม โรงแรมศิริปันนา วิลลา