ติดต่อเรา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ สำนักงาน: 053 94 4812