http://www.finearts.cmu.ac.th
ห้องเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ ครั้งที่ 2 ทุกวันพุธ เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง FA2 ชั้น 3 คณะวิจิตรศิลป์ มช.
"สังสรรค์ในเหย้าเล่าสู่กันฟัง" ครั้งที่ ๑๐ ตอน..."รัฐอัสสัม ถิ่นอีสานแห่งแดนภารตะ" วิทยากร : อาจารย์วิถี พานิชพันธ์ (ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปะไทย) วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา16.30-19.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการการละคร คณะวิจิตรศิลป์ จัดโดย...บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการภาควิชาศิลปะไทย
ข่าวเด่น
นิทรรศการ ศิลปะหัตถกรรมอันงดงามแห่งโทโฮขุ ญี่ปุ่น
10/03/2015
นักศึกษาออกแบบโชว์ผลงานเยี่ยม!!
11/08/2015
นักศึกษาสาขาออกแบบ ชนะเลิศประกวดโลโก้
30/11/2015
เสาร์ที่ 25 มิ.ย.นี้ เชิญร่วมงาน “ประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ
20/06/2016
เชิญชมการแสดง “นาฏยเปิงใจ เจียงใหม่เจ็ดร้อยซาวขวบปี๋”
29/07/2016
ห้องเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
21/09/2016
สังสรรค์ในเหย้า เล่าสู่กันฟัง ตอน “รัฐอัสสัม ถิ่นอีสานแห่งแดนภาร
17/02/2017
ห้องเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ ครั้งที่ 2
17/02/2017