ความก้าวหน้าของการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
หน่วยงานย่อย
บริการ
เฟซบุ๊ก
ข่าวเด่น
โครงการ Chiang Mai Crafts and Folk Art Forum 2015 [23/11/2015]
พิธีไหว้ครูศาสตร์ศิลป์ “กิ๋นอ้อภูมิผญ๋าปั๋ญญา” [14/11/2015]
หอศิลป์ฯ มช. | นิทรรศการงานศิลปะของ นศ. ป.เอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ [14/11/2015]
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 20 และ CMU Open House ครั้งที่ 2 + งานตลาดนัดศิลปะ(เปิดบ้านยามเย็น) [14/11/2015]
ข่าวนิทรรศการศิลปะ
นิทรรศการ Ideas Generation (สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์)
นิทรรศการศิลปกรรมสัญจร “ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61 และ ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 32
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
นิทรรศการผลงานคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปี 2558
[ ภาควิชาทัศนศิลป์ ]
11/08/2015 :1446940800
การแสดงขับร้องประสานเสียง”Midterm Concert”
[ ภาควิชาศิลปะไทย ]
13/10/2015 :
2015 HAIKU-Sculpture in Chiang Mai
[ สาขาประติมากรรม ]
26/06/2015 :
นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็ก “30:50″
[ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ]
20/04/2015 :
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม..คนเก่งศิลปะไทย
[ สาขาวิชาศิลปะไทย ]
13/10/2015 :
ศูนย์วัฒนธรรมแดนโสมชวนแอ่ว งาน ‘เกาหลีสัญจร’ณ เชียงใหม่ 30-31ตค.58
[ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง ]
21/10/2015 :
พิธีทำบุญหอภาพถ่ายล้านนา
[ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ]
31/03/2015 :
อากาศยานไร้คนขับกับการจัดการสื่อศิลปะ
[ Media Arts and Design Division ]
21/09/2015 :
คณะวิจิตรศิลป์ ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิช
[ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ป.โท ]
26/11/2015 :
ทุน SmartLink Cohort II (แลกเปลี่ยนที่ยุโรป) สมัครภายใน 31 ธันวาคม 255
[ บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ]
23/11/2015 :
นิทรรศการศิลปกรรมสัญจร “ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61 และ ศิลปกรรมร่วมส
[ CHIANG MAI UNIVERSITY ART CENTER ]
22/10/2015 :
นัดพบ แดงชาด 01
[ ชมรมศิษย์เก่า ]
02/04/2015 :1423008000
นิทรรศการ TRUTH ในทุกๆสิ่งมีความจริง จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 – 2
[ ผลงานนักศึกษา ]
27/02/2015 :
“Beethoven’s Double Five Concert”
[ Voice of Arts ]
14/08/2015 :
ผู้บริหารพบคณาจารย์และบุคลากร สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
[ นโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ]
01/04/2015 :1420329600
กิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟ
[ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ]
20/08/2015 :
ข้อมูลการลงเวลาเข้า-ออกการปฏิบัติงาน
[ งานบริหารทั่วไป ]
03/06/2015 :1425600000
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 20 และ CMU Open House ครั้งท
[ ประชาสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์ ]
14/11/2015 :
พิธีเปิดศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ วันที่ 25-09-52
[ ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ ]
10/04/2015 :1443916800
นักศึกษาปริญญาเอก (รุ่นแรก)
[ หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ]
09/04/2015 :1441324800
ประกาศ สำหรับ นักศึกษาที่ต้องการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ หรือ
[ สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม ป.โท ]
28/05/2015 :
1