ขอเชิญนักศึกษาร่วมประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ ตามโครงการรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
หน่วยงานย่อย
บริการ
เฟซบุ๊ก
ข่าวเด่น
“MEA-MHA-KHON-KHAM” แม่หมาขนคำ (THE ART OF ASIAN PUPPETRY) สาขาศิลปะการละครฯ ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์(มหาอินทร์) [04/05/2015]
ศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็ก “30 : 50″ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ณ ห้องแสดงงานนิทรรศการศิลปะคณะฯ วจศ. มช. [04/05/2015]
“MDA ฬ่อเป็ด” สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ ศิลปะคือวิธีคิด และการใช้ชีวิตให้มีสุทรียศาสตร์ ณ ลานปีบ, ลานไผ่สีทอง วจศ. มช. และสตูดิโอร่ำเปิงกระบอกเสียงสถาน [04/05/2015]
พิธีเปิดงาน “FIN” Project in Thai Art สาขาวิชาศิลปะไทย วจศ. มช. ณ ศูนย์การค้า MAYA [24/04/2015]
ข่าวนิทรรศการศิลปะ
การแสดงศิลปนิพนธ์ มจร.
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
นิทรรศการ “SHINE LIGHT”
[ ภาควิชาศิลปะไทย ]
20/04/2015 :
นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็ก “30:50″
[ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ]
20/04/2015 :
นิทรรศการ “F.I.N”
[ สาขาวิชาศิลปะไทย ]
20/04/2015 :
พิธีทำบุญหอภาพถ่ายล้านนา
[ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ]
31/03/2015 :
มายาคติระหว่างศาสนากับอำนาจ
[ Media Arts and Design ]
16/03/2015 :
รับสมัครนักศึกษา ป.โท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รอบที่2)
[ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ป.โท ]
18/03/2015 :
[ขยายเวลารับสมัคร] รับสมัครอาจารย์และนักวิจัยไปแลกเปลี่ยนที่เว้เวียดนา
[ บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ]
30/04/2015 :
การแสดงศิลปนิพนธ์ มจร.
[ CHIANG MAI UNIVERSITY ART CENTER ]
09/04/2015 :1441324800
นัดพบ แดงชาด 01
[ ชมรมศิษย์เก่า ]
02/04/2015 :1423008000
นิทรรศการ TRUTH ในทุกๆสิ่งมีความจริง จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 – 2
[ ผลงานนักศึกษา ]
27/02/2015 :
หัวข้อและแขกรับเชิญประจำสัปดาห์
[ Voice of Arts ]
24/03/2015 :
ผู้บริหารพบคณาจารย์และบุคลากร สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
[ นโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ]
01/04/2015 :1420329600
โครงการจิตอาสา ร่วมแรงกาย เพื่อสังคม
[ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ]
01/04/2015 :1420329600
ฝึกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เดือนกุมภาพันธ์ 2558
[ งานบริหารทั่วไป ]
03/02/2015 :1425254400
พิธีเปิดงาน “FIN” Project in Thai Art สาขาวิชาศิลปะไทย วจศ
[ ประชาสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์ ]
24/04/2015 :
พิธีเปิดศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ วันที่ 25-09-52
[ ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ ]
10/04/2015 :1443916800
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาเอกรอบแรก (รุ่นที่สอง)
[ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ป.เอก ]
09/04/2015 :1441324800