โครงการอบรมศิลปะเด็กภาคฤดูร้อน2558‬
หน่วยงานย่อย
บริการ
เฟซบุ๊ก
ข่าวเด่น
ร้อยเรียงเรื่องราว เล่าเรื่องด้วยภาพ(เพียงส่วนหนึ่ง) ของพิธีเปิดหอภาพถ่ายล้านนา
โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ นศ. วจศ. มช.
เรียนรู้ข้ามศาสตร์ ศิลปะ&ภูมิสถาปัตย์และการสื่อสาร และพิธีเปิดงานประติมากรรมในสวน
คณบดี คณะวิจิตรศิลป์ เข้าร่วมงานและเสวนาในการประชุมประจำปี 2558 สวทช.ภาคเหนือ
ข่าวนิทรรศการศิลปะ
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นิทรรศการศิลปสัญจร “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 13 – 25 ก.พ. 58 พิธีเปิดนิทรรศการวันที่ 20 ก.พ. 58 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
นิทรรศการ CHIANGMAI PHOTO FESTIVAL 2015 ณ หอนิทรรศการ ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17.30 น. บริเวณห้องแสดงผลงาน ชั้น 1 ด้านหน้า
นิทรรศการ TRUTH ในทุกๆสิ่งมีความจริง จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 – 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องแสดงงาน คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ