หน้าแรก | เกี่ยวกับคณะ | หลักสูตรที่เปิดสอน | การสมัครเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | วารสารวิจิตรศิลป์
งานวิจัย | วิเทศสัมพันธ์ | ประกันคุณภาพ | การจัดการความรู้ (KM) | งานพัฒนาบุคลากร | การขอตำแหน่ง

ศิลปะแสดงสดนานาชาติ เอเซียโทปีย 16/2014 ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “Takashi Akiyama in Chiangmai”
นิทรรศการผลงานคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
เชิญชมนิทรรศการ ศิลปะของชาวพั๊งค์(พั๊งค์จากเชียงใหม่)
redtube xhamster Facial
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานจ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ตามโครงการพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2558
ศูนย์บริหารงานวิจัย ขอเชิญชวน คณาจารย์และนักวิจัยที่มีความประสงค์จะขอรับทุน ในปี 2558 จัดทำข้อเสนอโครงการ
ประกาศผลการตัดสินการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 15 หัวข้อ“ก้าวไปด้วยกัน…สู่วันพรุ่งนี้”
รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ตามโครงการรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศ แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ S220002 และ S220003
คณะวิจิตรศิลป์ ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์
SEAMEO ขอเชิญส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ “My Memory of SEAMEO” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
Scenic World ประเทศออสเตรเลีย ประกาศรับสมัครผลงานปฏิมากรรมเข้าแสดงในนิทรรศการประจำปี 2015
โครงการแลกเปลี่ยน Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น
มูลนิธิฟุลไบรท์ ปชส. รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน ประจำปี 2558