หน้าแรก | เกี่ยวกับคณะ | หลักสูตรที่เปิดสอน | การสมัครเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | วารสารวิจิตรศิลป์
งานวิจัย | วิเทศสัมพันธ์ | ประกันคุณภาพ | การจัดการความรู้ (KM) | งานพัฒนาบุคลากร | การขอตำแหน่ง

ศิลปะแสดงสดนานาชาติ เอเซียโทปีย 16/2014 ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “Takashi Akiyama in Chiangmai”
นิทรรศการผลงานคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
เชิญชมนิทรรศการ ศิลปะของชาวพั๊งค์(พั๊งค์จากเชียงใหม่)
redtube xhamster Facial
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัด ภาควิชาสื่อศิลปะ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ ตามโครงการรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการละคร
ประกาศ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านคนสวน)
ประกาศ แจ้งผลการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะฯ
ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน
SEAMEO ขอเชิญส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ “My Memory of SEAMEO” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
Scenic World ประเทศออสเตรเลีย ประกาศรับสมัครผลงานปฏิมากรรมเข้าแสดงในนิทรรศการประจำปี 2015
โครงการแลกเปลี่ยน Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น
มูลนิธิฟุลไบรท์ ปชส. รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน ประจำปี 2558
นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการถ่ายภาพ ได้รับ รางวัลยอดเยี่ยม “The Young Thai Artist Award 2014″
นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อเดินทางไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
อาจารย์พีระพงษ์ ดวงแก้ว ได้รับรางวัลทุนสร้างสรรค์ ศิลป์ พีระศรี ในโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย
นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕