วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
การประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชน ครั้งที่ 16 "อนาคต...ออกแบบได้"
นิทรรศการการแสดงศิลปนิพนธ์ นักศึกษาบัณฑิต สาชาวิชา ทัศนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2557
หน่วยงานย่อย
บริการ
เฟซบุ๊ก
ข่าวเด่น
“Vocal and Chorus” วจศ. มช. [02/07/2015]
“อนาคตออกแบบได้ : IMAGE TO THE FUTURE” วจศ. มช. เตรียมจัดการประกวดศิลปกรรม ปตท เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 16 [24/06/2015]
สาขาวิชาจิตรกรรม จัด โครงการสัมนา KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนฯ [11/06/2015]
วจศ. มช. จัดนิทรรศการCOLLECTของ นศ. ป.โท ณ.ศูนย์ศิลปะบ้านตึก [08/06/2015]
ข่าวนิทรรศการศิลปะ
การจัดแสดง “ขบถล้านนา” นาฏยละครไทย โดย แววดาว ศิริสุข
นิทรรศการ พุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 3 โดย กลุ่มเอกธรรมศิลป์
นิทรรศการโครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรม โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
The Touch of Nature (The Gift) 2015 นิทรรศการโดย YEON SOON CHOI ศิลปินหญิงชาวเกาหลี
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
“The Rainy Concert”
[ ภาควิชาศิลปะไทย ]
01/07/2015 :1420588800
2015 HAIKU-Sculpture in Chiang Mai
[ สาขาประติมากรรม ]
26/06/2015 :
นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็ก “30:50″
[ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ]
20/04/2015 :
Project in Thai Art 2557
[ สาขาวิชาศิลปะไทย ]
20/05/2015 :
พิธีทำบุญหอภาพถ่ายล้านนา
[ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ]
31/03/2015 :
แนะนำบุคลากรใหม่
[ Media Arts and Design Division ]
17/06/2015 :
รับสมัครนักศึกษา ป.โท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รอบที่2)
[ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ป.โท ]
18/03/2015 :
[ขยายเวลา]รับข้อเสนอโครงการวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ และงานสร้างสรรค์เชิงว
[ บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ]
02/07/2015 :1423267200
The Touch of Nature (The Gift) 2015 นิทรรศการโดย YEON SOON CHOI ศิลปิน
[ CHIANG MAI UNIVERSITY ART CENTER ]
08/06/2015 :1438819200
นัดพบ แดงชาด 01
[ ชมรมศิษย์เก่า ]
02/04/2015 :1423008000
นิทรรศการ TRUTH ในทุกๆสิ่งมีความจริง จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 – 2
[ ผลงานนักศึกษา ]
27/02/2015 :
หัวข้อและแขกรับเชิญประจำสัปดาห์
[ Voice of Arts ]
24/03/2015 :
ผู้บริหารพบคณาจารย์และบุคลากร สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
[ นโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ]
01/04/2015 :1420329600
โครงการจิตอาสา ร่วมแรงกาย เพื่อสังคม
[ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ]
01/04/2015 :1420329600
ข้อมูลการลงเวลาเข้า-ออกการปฏิบัติงาน
[ งานบริหารทั่วไป ]
03/06/2015 :1425600000
วจศ. มช. จัดนิทรรศการCOLLECTของ นศ. ป.โท ณ.ศูนย์ศิลปะบ้านตึก
[ ประชาสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์ ]
08/06/2015 :1438819200
พิธีเปิดศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ วันที่ 25-09-52
[ ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ ]
10/04/2015 :1443916800
นักศึกษาปริญญาเอก (รุ่นแรก)
[ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ป.เอก ]
09/04/2015 :1441324800
ประกาศ สำหรับ นักศึกษาที่ต้องการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ หรือ
[ สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม ป.โท ]
28/05/2015 :
1