รับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด โครงการพิเศษคณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559
ความก้าวหน้าของการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
การประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชน ครั้งที่ 16 "อนาคต...ออกแบบได้"
หน่วยงานย่อย
บริการ
เฟซบุ๊ก
ข่าวเด่น
คณาจารย์ วจศ. มช. ร่วมสร้างสรรค์และแสดงผลงานในโครงการศิลปินในพำนัก ณ.ประเทศโรมาเนีย [28/08/2015]
“สุขภาพดี วิถีไทย” [28/08/2015]
วจศ. มช. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การป้องกันกรณีเกิดอัคคีภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติ” [28/08/2015]
วจศ. มช. ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ที่คณะมนุษย์ศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน [28/08/2015]
ข่าวนิทรรศการศิลปะ
การจัดแสดง “ขบถล้านนา” นาฏยละครไทย โดย แววดาว ศิริสุข
นิทรรศการ พุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 3 โดย กลุ่มเอกธรรมศิลป์
นิทรรศการโครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรม โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
The Touch of Nature (The Gift) 2015 นิทรรศการโดย YEON SOON CHOI ศิลปินหญิงชาวเกาหลี
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
นิทรรศการผลงานคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปี 2558
[ ภาควิชาทัศนศิลป์ ]
11/08/2015 :1446940800
นักศึกษาออกแบบโชว์ผลงานเยี่ยม!!
[ ภาควิชาศิลปะไทย ]
11/08/2015 :1446940800
2015 HAIKU-Sculpture in Chiang Mai
[ สาขาประติมากรรม ]
26/06/2015 :
นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็ก “30:50″
[ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ]
20/04/2015 :
งานขันโตกศิลปะไทย “กิ๋นลัวะ”
[ สาขาวิชาศิลปะไทย ]
05/08/2015 :1431043200
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง รหัส 58 (รุ่นแรก) ร่วมกิจกรรมร
[ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง ]
26/08/2015 :
พิธีทำบุญหอภาพถ่ายล้านนา
[ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ]
31/03/2015 :
“ถูกปิดหู-ถูกปิดตา”นิทรรศการ AS((EAR))N: ประสบการณ์หูสู่อา
[ Media Arts and Design Division ]
25/08/2015 :
แจ้งขอเลื่อนวันปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 58
[ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ป.โท ]
20/07/2015 :
รับสมัครนศ. มช. ร่วมโครงการ CMU-NGEE ANN POLYTECHNIC STUDENT LEADERSHI
[ บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ]
02/09/2015 :1423440000
The Touch of Nature (The Gift) 2015 นิทรรศการโดย YEON SOON CHOI ศิลปิน
[ CHIANG MAI UNIVERSITY ART CENTER ]
08/06/2015 :1438819200
นัดพบ แดงชาด 01
[ ชมรมศิษย์เก่า ]
02/04/2015 :1423008000
นิทรรศการ TRUTH ในทุกๆสิ่งมีความจริง จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 – 2
[ ผลงานนักศึกษา ]
27/02/2015 :
“Beethoven’s Double Five Concert”
[ Voice of Arts ]
14/08/2015 :
ผู้บริหารพบคณาจารย์และบุคลากร สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
[ นโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ]
01/04/2015 :1420329600
กิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟ
[ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ]
20/08/2015 :
ข้อมูลการลงเวลาเข้า-ออกการปฏิบัติงาน
[ งานบริหารทั่วไป ]
03/06/2015 :1425600000
วจศ. มช. ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ที่คณะมนุษย์ศาสตร์ และคณ
[ ประชาสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์ ]
28/08/2015 :
พิธีเปิดศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ วันที่ 25-09-52
[ ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ ]
10/04/2015 :1443916800
นักศึกษาปริญญาเอก (รุ่นแรก)
[ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ป.เอก ]
09/04/2015 :1441324800
ประกาศ สำหรับ นักศึกษาที่ต้องการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ หรือ
[ สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม ป.โท ]
28/05/2015 :