คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University

ผลงานทางศิลปะ คณะวิจิตรศิลป์

รวมผลงานเหล่าคณาจารย์ นักศึกษา เผยแพร่ความเป็นเอกลักษณ์

นิทรรศการ ACE Thesis Exhibition นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์
นิทรรศการ ACE Thesis Exhibition นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์
ขอแสดงความยินดี กับ “เอิร์ท” Natchanon Jullamon โฟโต้ มช. รุ่น 8 ในโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2565 Young Thai Artist Award 2022 “สาขาภาพถ่าย”
ขอแสดงความยินดี กับ “เอิร์ท” Natchanon Jullamon โฟโต้ มช. รุ่น 8 ในโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2565 Young Thai Artist Award 2022 “สาขาภาพถ่าย”
ภาพบรรยากาศ การเปิดงานนิทรรศการผลงานดุษฎีนิพนธ์ โดยนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพบรรยากาศ การเปิดงานนิทรรศการผลงานดุษฎีนิพนธ์ โดยนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11 – ออกแบบและตัดเย็บให้กับประเทศจอเจียร์
โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11 – ออกแบบและตัดเย็บให้กับประเทศจอเจียร์
โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11 – ออกแบบและตัดเย็บให้กับสาธารณรัฐเกาหลี
โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11 – ออกแบบและตัดเย็บให้กับสาธารณรัฐเกาหลี
previous arrow
next arrow
การแสดง Ritual Night ของกลุ่มศิลปินนักดนตรีนักแสดงในนามคณะวิจิตรศิลป์ คณะสื่อสารมวลชน และสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การแสดง Ritual Night ของกลุ่มศิลปินนักดนตรีนักแสดงในนามคณะวิจิตรศิลป์ คณะสื่อสารมวลชน และสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล ดำริห์กุล ที่ได้รับคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลปาฐกถาศิลป์ พีระศรี
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล ดำริห์กุล ที่ได้รับคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลปาฐกถาศิลป์ พีระศรี
รองศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง และ อาจารย์ ดร. Charlotte Hill ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Scopus: Q1)
รองศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง และ อาจารย์ ดร. Charlotte Hill ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Scopus: Q1)
ขอประชาสัมพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ ในการเข้าร่วมการแสดงงานยังต่างประเทศ
ขอประชาสัมพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ ในการเข้าร่วมการแสดงงานยังต่างประเทศ
นิทรรรศการ การแสดงผลงานคณาจารย์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564
นิทรรรศการ การแสดงผลงานคณาจารย์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564
A Chip Off the Old Block นิทรรศการผลงานอนิเมชันโดย กรกกฎ ใจรักษ์
A Chip Off the Old Block นิทรรศการผลงานอนิเมชันโดย กรกกฎ ใจรักษ์
เศียรใหญ่ คือ พระศรีสรรเพชญ ? ปลุกวงการประวัติศาสตร์ให้ตื่นอีกครั้ง
เศียรใหญ่ คือ พระศรีสรรเพชญ ? ปลุกวงการประวัติศาสตร์ให้ตื่นอีกครั้ง
previous arrow
next arrow

ข่าวสารคณะวิจิตรศิลป์

ข่าวบริการการศึกษา

กุมภาพันธ์ 6, 2567 ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota ปีการศึกษา 2567 (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ)
มกราคม 23, 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1) ANNOUCEMENT OF NAME LIST FOR MASTER DEGREE PROGRAM IN VISUAL ARTS (SEMESTER 1/2024; 1st ROUND) INTERVIEW
มกราคม 22, 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาดนตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1) ANNOUCEMENT OF NAME LIST FOR DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MUSIC (SEMESTER 1/2024; 1st ROUND) INTERVIEW
มกราคม 22, 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1) ANNOUCEMENT OF NAME LIST FOR DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ARTS AND DESIGN (SEMESTER 1/2024; 1st ROUND) INTERVIEW
มกราคม 22, 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาดนตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1) ANNOUCEMENT OF NAME LIST FOR MASTER DEGREE PROGRAM IN MUSIC (SEMESTER 1/2024; 1st ROUND) INTERVIEW

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

มกราคม 3, 2567 ขอความร่วมมือบัณฑิตรุ่นที่ 58 คณะวิจิตรศิลป์ ทุกท่าน ทั้งที่ประสงค์และไม่ประสงค์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 29-30 มกราคม 2567 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ ประจำปี 2567
กรกฎาคม 12, 2566 ประกาศรับสมัครผู้เช่าประกอบการเชิงพาณิช ภายในพื้นที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มิถุนายน 19, 2566 ภาพบรรยากาศ โครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มิถุนายน 15, 2566 คณะวิจิตรศิลป์ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะอาจารย์และบุคลากรจาก Republic Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
มิถุนายน 15, 2566 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

มกราคม 30, 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียน FB1112 อาคารประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ ชั้น 1 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มกราคม 16, 2567 ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 (แบบสขร.1)
มกราคม 16, 2567 ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 (แบบสขร.1)
ธันวาคม 8, 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 8, 2566 ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวรับสมัครงาน

กุมภาพันธ์ 16, 2567 ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ สังกัดสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์
มกราคม 29, 2567 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ EP220015 สังกัด ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ
มกราคม 29, 2567 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฎิบัติงานด้านพัสดุ) ตำแหน่งเลขที่ EP220016 สังกัด งานการเงิน การคลังและพัสดุ
มกราคม 23, 2567 ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ สังกัดสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์
มกราคม 18, 2567 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ EP220015 สังกัด ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

คลังข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย คณะวิจิตรศิลป์

(สื่อดิจิทัล&มัลติมีเดีย ภาพนิ่ง/เคลื่อนไหว การเรียนการสอนและกิจกรรมคณะฯ)